N.V. Cleynhens
Algemene Mekaniek

Industriepark Lieverstede
Lieverstedestraat 21
B-8020 Oostkamp

Tel. (050) 82 33 92
Fax. (050) 82 72 04
Email: thierry@cleynhens.be